You are currently viewing מבוגרים בצרה

מבוגרים בצרה

old2לאור החשיפה הממושכת של תושבי אזור דרום הארץ להתקפות טילים, מחקר חדש באוניברסיטה מצא שלאנשים מבוגרים בגלאי 65 ומעלה, החיים באזור העיר שדרות ורצועת עזה יש סיכון גבוה פי חמישה לפתח סימפטומים פוסט טראומתיים לעומת אנשים צעירים הגרים באותם אזורים. "אנשים מבוגרים יכולים למצוא קושי לאזן את חייהם במהלך אירוע מלחיץ מתמשך עקב מחסור במשאבים ובתמיכה חברתית", אמר ד"ר יובל פלגי מהאוניברסיטה שערך את המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה