You are currently viewing פרופ' מרים בן פרץ כלת פרס א.מ.ת

פרופ' מרים בן פרץ כלת פרס א.מ.ת

peretzברכות לפרופ' (אמריטוס) מרים בן פרץ מהפקולטה לחינוך על זכייתה בפרס א.מ.ת לשנת 2015 בקטגוריית מדעי החברה בנושא חינוך וקידום החינוך. פרס א.מ.ת מוענק על הצטיינות והישגים אקדמאיים או מקצועיים בעלי השפעה מרחיקת לכת ותרומה מיוחדת לחברה. הפרס מוענק על ידי קרן א.מ.נ. – לקידום המדע התרבות והאמנות בישראל, בחסות ראש ממשלת ישראל. הפרס הוא אות והוקרה לאלה הרואים את המצוינות כדרך חיים ואת מיצוי היכולות האישיות כצווי ליצירת עולם טוב יותר לדורות הבאים.

המשך קריאה

כתיבת תגובה