You are currently viewing תפקידי מגדר

תפקידי מגדר

migdarפסיקות בתי הדין לעבודה על פי סעיף "זכויות הורה" מחזקות את התפיסות שלפיהן תפקיד הגברים הוא לפרנס ותפקיד הנשים לגדל ילדים, כך עולה ממחקר חדש שפרסמה עו"ד ד"ר יפעת מצנר-חרותי, מהתכנית ללימודי נשים ומגדר לתואר שני באוניברסיטה. "תפיסה זו מקבלת ללא עוררין את הדרישה של עבודה בשעות ארוכות, באופן שמקשה מאד על אימהות ואבות להצליח לשלב בין עבודה למשפחה", היא טוענת.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה