You are currently viewing בדרך ל"מחלה ההולנדית"?

בדרך ל"מחלה ההולנדית"?

gazהמשך פיתוח מאגר תמר בקצב הנוכחי ובעיקר המעבר לייצוא גז יביאו על המשק הישראלי את "המחלה ההולנדית" – משק שיהיה מוטה בעיקר לכיוון משאב הגז ויפגע בצורה משמעותית ברמת התחרותיות של שאר הסקטורים העסקיים, כך עולה מתוצאות ראשונות של מחקר חדש שנערך במרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטה. הממצאים הוצגו בהרחבה בכנס בנושא "הגז הטבעי והחברה הישראלית", שארגן המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה.

המשך קריאה

וזה מה שהיה לח"כ טרכטנברג לומר בכנס

וזה מה שהיה לפרופ' ששינסקי

כתיבת תגובה