You are currently viewing כל הכבוד

כל הכבוד

klaliבטקס מרגש וחגיגי העניקה האוניברסיטה תארי הדוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' רוברט אלטר, פרופ' קרול פאדן, פליקס פוזן, אורנה פורת, נח קליגר, ג'יי ושירה רודרמן.

כולם מייצגים את המיטב שבחברה האנושית.

כתיבת תגובה