You are currently viewing אמפתיה והעדפה מינית

אמפתיה והעדפה מינית

emphtyגברים ונשים הנמשכים לגברים הם יותר אמפתיים מאשרנשים וגברים הנמשכים לנשים, כך עולה ממחקר חדש שנערך בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה. " לאנשים הנמשכים למין מסוים, בין אם הם הטרוסקסואלים או הומוסקסואלים, יש כלים חברתיים משותפים ולכן הם מראים אותה רמה של אמפתיה", אמרה פרופ' סימון שמאי-צורי מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה, שערכה את המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה