יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב

בין השעות 14:00-18:00

חדר 570, בניין חינוך

לפרטים 04-8240259

כתיבת תגובה