יום פתוח של המכינה האוניברסיטאית

בין השעות 10-18

במתחם המכינה בקומה 3

 

לפרטים באתר המכינה: http://mechina.haifa.ac.il/index.php/he/

 

כתיבת תגובה