You are currently viewing האם אנחנו ערוכים?

האם אנחנו ערוכים?

adamaהאם אנחנו ערוכים לרעידת אדמה? למעלה ממחצית מהציבור בישראל חש שאין לו את הכלים והידע להיות מוכן למקרה של רעידת אדמה וכ-60% מהציבור חש שלרשויות ההצלה בישראל יכולת חלקית בלבד להתמודד עם מקרה של אסון בעקבות רעידת אדמה, כך עולה ממחקר חדש באוניברסיטה. "במחקר מצאנו שאנשים שהיו חשופים להתקפות טרור או לירי של טילים האמינו כי יתמודדו טוב יותר גם עם מקרה של רעידת אדמה", אמרה פרופ' דפנה קנטי מבית הספר למדעי המדינה, אחת מעורכות המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה