"חברה וכלכלה במזרח תיכון משתנה"

 

המרכז לחקר הביטחון הלאומי

מתכבד להזמינך

 

הסמינר יתקיים ביום חמישי

יא' באייר תשע"ה, 30 באפריל 2015

17:00 – 19:00

באודיטוריום מוזיאון הכט
בניין ראשי אוניברסיטת חיפה

 

 חברה וכלכלה במזרח תיכון משתנה

 מרצה אורח:

 פרופ' און וינקלר

אוניברסיטת חיפה

 

בתחילת הערב תוצג הקרן למחקר ומלגות ע"ש יצחק דגן

יו"ר:

פרופ' גבריאל בן-דור

ראש התכניות ללימודי ביטחון לאומי

ניתן יהיה לצפות בהרצאה באינטרנט בכתובת:

http://live.haifa.ac.il/hecht/

 

דלתות האולם יפתחו לקהל משעה 16:30

 מספר המקומות מוגבל

 

עקב מצוקת החניה באוניברסיטה מומלץ להשתמש

בתחבורה הציבורית

 

פקס:  04-8288290 Fax:  טל': 04-8288145 :Phone

Email: nsc@univ.haifa.ac.il

 

 

כתיבת תגובה