מפגש הפורום של העת העתיקה

בין השעות 12:00-14:00

בבנין הפקולטה לחינוך, חדר 665

הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר להיסטוריה

כתיבת תגובה