You are currently viewing ההשפעות הממשיות של טרור וירטואלי

ההשפעות הממשיות של טרור וירטואלי

anonumusחשיפה להתקפות של טרור סייבר גורמות לעלייה ברמת הSTRESS (דחק) ברמה הפיזיולוגית בקרב האנשים שנחשפו להתקפות, כמו גם לעלייה בהתנהגות האגרסיבית, כך עולה ממחקר חדש באוניברסיטה. "לאור האיום הנוכחי של ארגון אנונימוס במתקפת סייבר על ישראל חשוב לנו שיידעו שטרור סייבר לא מסתכם רק באי נוחות לאזרחים וכי יש לו השפעה ממשית, גם ברמה הפיזיולוגית" אמרה פרופ' דפנה קנטי מבית הספר למדעי המדינה, אחת מעורכות המחקר.

המשך קריאה

כתיבת תגובה