You are currently viewing כנגד כל הסיכויים

כנגד כל הסיכויים

shoaaניצולי שואה גברים הם בעלי תוחלת חיים ארוכה יותר בהשוואה לאלו שלא חוו את איימי השואה, כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטה, "ניצולי שואה לא רק סבלו מפגיעות נפשיות וגופניות קשות מנשוא אלא גם מרעב, תזונה רעועה והיעדר שירותים היגייניים – סניטריים ורפואיים. היינו מצפים כי דווקא כל אלה יקטינו את תוחלת החיים של הניצולים, אולם הממצאים לימדו אותנו על החוסן של נפש האדם", אמר פרופ' אבי שגיא-שוורץ שהוביל את המחקר.

המשך קריאה

כתיבת תגובה