You are currently viewing האוניברסיטה תהייה סגורה במהלך הפסח

האוניברסיטה תהייה סגורה במהלך הפסח

univ2אוניברסיטת חיפה תהייה סגורה מיום ה', ה-3.4 ועד ליום שבת, ה-11.4.2015.

מוזיאון הכט יהיה פתוח למבקרים.

הבחינה הפסיכומטרית תתקיים כסדרה.

לפרטים מלאים

כתיבת תגובה