You are currently viewing ביקור קובני רשמי?

ביקור קובני רשמי?

kubaהיחסים בין ארצות הברית וקובה כראי ליחסים בין ארצות הברית והמזרח התיכון; הצעירים האמריקאיים-קובניים כגשר לשלום והסיכוי שנציג רשמי של ממשלת קובה יבקר באוניברסיטה – על כל אלה ועוד הרבה דיברו ביום העיון שקיימה קתדרת לוין בלימודי אמריקה הלטינית בנושא הפשרת היחסים של ארצות הברית עם קובה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה