You are currently viewing מחקר ראשון מסוגו יבחן את הקשר בין איכות האוויר לתחלואה באזור חיפה

מחקר ראשון מסוגו יבחן את הקשר בין איכות האוויר לתחלואה באזור חיפה

boris"אנחנו מקווים שבזכות המחקר הזה נדע בפעם הראשונה, על בסיס עובדות מדעיות, האם יש קשר סיבתי בין זיהום האוויר במפרץ חיפה לתמותה ולתחלואה העודפת באזור, ואם כן, איזה מזהמים בדיוק תורמים לכך", כך אמר פרופ' שמואל רשפון, רופא מחוז חיפה של משרד הבריאות, בכנס ההשקה של פרויקט הניטור הראשון מסוגו בארץ אותו מובילה האוניברסיטה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה