You are currently viewing יחידה מסוגה

יחידה מסוגה

panמסכת ברונזה, ראשונה ויחידה מסוגה בעולם, של האל "פאן" נמצאה במסגרת החפירות של האוניברסיטה בגן הלאומי סוסיתא. "רוב מסכות הברונזה הידועות מן התקופה היוונית והרומית הן זעירות. גם אוצרי המוזיאונים הגדולים בעולם אליהם פניתי ענו, כי לא ידוע להם על מסכת ברונזה מהסוג שמצאנו בסוסיתא", אמר ד"ר מיכאל איזנברג, שעמד בראש החפירה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה