You are currently viewing מרכז המחקר המשותף – שנחאי חיפה

מרכז המחקר המשותף – שנחאי חיפה

davidהאוניברסיטה  ואוניברסיטת EAST CHINA NORMAL משנחאי חתמו על הקמת מרכז מחקר משותף שנחאי-חיפה, מרכז ראשון מסוגו בשנחאי לאקדמיה הישראלית והסינית. נושאי המחקר המשותפים שכבר סוכמו הם מדעי המוח, חינוך מתמטי טכנולוגי, מיחשוב וניהול נתונים וניהול סביבתי. " זהו צעד נוסף בפעילות הבינלאומית של האוניברסיטה, שיפתח בפני חוקרים מהאוניברסיטה אופקים חדשים, הן מבחינת הידע והיכולות האקדמיות המתפתחות של האקדמיה הסינית, הן מבחינת התשתיות המחקריות והן מבחינת המשאבים", אמר רקטור האוניברסיטה פרופ' דוד פרג'י, שחתם על ההסכם.

המשך קריאה

 

 

כתיבת תגובה