You are currently viewing האוניברסיטה תהיה סגורה ביום שישי, 20.2.2015

האוניברסיטה תהיה סגורה ביום שישי, 20.2.2015

reshet

האוניברסיטה תהיה סגורה מחר, ביום שישי, ה-20 לפברואר 2015, וזאת בשל מזג האוויר הסוער והחשש שדרכי הגישה לאוניברסיטה יהיו חסומות.
המבחנים והלימודים מחר מבוטלים.

הלימודים והבחינות בקמפוס הנמל יתקיימו כסדרם.

 

כתיבת תגובה