You are currently viewing באים בריאים – יוצאים על כסא גלגלים

באים בריאים – יוצאים על כסא גלגלים

zkenimשליש מהאנשים בני 70 ומעלה המגיעים לבית החולים כאשר הם מתפקדים בצורה טובה משתחררים עם ירידה ברמות התפקוד וכמחצית מדווחים על ירידה בתפקוד חודש לאחר השחרור, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "חולה שמגיע להתאשפז בעקבות מחלה קשה, כגון סיבוכים של דלקת ריאות או בעיות לב מצפה בעת שחרורו להיות במצב בריאותי טוב יותר מאשר לפני שנכנס לבית החולים, אך בפועל לא תמיד כך הדבר", אומרות ד"ר אנה זיסברג וד"ר אפרת שדמי מהחוג לסיעוד באוניברסיטה, שערכו את המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה