סמינר מחלקתי של החוג ללשון – הרצאה מאת גב' מירי בר זיו

בנושא: בחייאת הדיבור העברי בראי סרטים העוסקים בעליה הראשונההחל מ17:30באולם הסנאט, קומה 29, מגדל אשכוללפרטים נוספים: 04-8249281החוג ללשון עברית

להמשך קריאהסמינר מחלקתי של החוג ללשון – הרצאה מאת גב' מירי בר זיו

הרצאה: אסכולת פרנקפורט על ישראל

הרצאה במסגרת סמינר מחלקתי של המרכז ללימודי גרמניה ואירופה פרופ’ ג'ק ג'ייקובס , Prof. Jack Jacobs  אוניברסיטת ניו יורק: בין השעות 18:00-19:30 בבנין חינוך, קומה 5, חדר 570 באוניברסיטת חיפה.

להמשך קריאההרצאה: אסכולת פרנקפורט על ישראל