You are currently viewing סינרגיה ירוקה

סינרגיה ירוקה

solarimהסופה הגדולה אומנם שככה ומזג האוויר עדיין קר, אבל באוניברסיטה לא קופאים על השמרים ומתכוננים לבוא השמש. במחקר ראשון מסוגו בישראל של המרכז לחקר גגות ירוקים מבקשים החוקרים לבדוק האם פאנלים סולאריים וגגות ירוקים משתפים פעולה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה