You are currently viewing מפגש סיום בקורס "מדעי המחשב בקהילה"  של החוג למדעי המחשב

מפגש סיום בקורס "מדעי המחשב בקהילה" של החוג למדעי המחשב

 בשעה 17:00 באודיטוריום הכט, בניין ראשי.

הטקס בהשתתפות נציגי עיריית חיפה, נציגי בתי ספר, חברי הסגל של החוג למדעי המחשב, התלמידים ובני משפחותיהם.

(הזמנה מצורפת)

mifgash siyum1

כתיבת תגובה