You are currently viewing תהיו חיוביים

תהיו חיוביים

happyעובדים בשירות לקוחות? עדיף שתביעו רגשות בטבעיות. הדחקה של רגשות בינאישיים חיוביים של עובדים כלפי הלקוחות פוגמת בשביעות הרצון של הלקוחות, כך התגלה לראשונה במחקר חדש שנערך על ידי פרופ' דנה יגיל מהחוג לשירותי אנוש,  "הדחקה של רגשות בינאישיים חיוביים מנוגדת להתנהגות טבעית ביחסים חברתיים". אמרה החוקרת.

המשך קריאה

כתיבת תגובה