כנס בינ"ל בנושאים: 'טכנולוגיות מעודדות פרטיות', ו'מהו אלגוריתם?'

להלן לו"ז:

9:00 התכנסות בחדר 570 בניין חינוך קומה 5

11:20 הפסקה

14:00 חזרה לחדר 570 להרצאות נוספות

15:40 הפסקה

16:50 סיום האירוע הראשון

17:15 עד 19:30 הרצאות של האירוע השני בחדר 570

לפרטים נוספים – מכון רוטשילד קיסריה

כתיבת תגובה