You are currently viewing אירוע שירה פרסית – מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי

אירוע שירה פרסית – מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי

בין השעות 16:00-18:00

האירוע יתקיים במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי, בניין אשכול קומה 23, חדר 2305-7

במסגרת סדרת תרבות איראן של מרכז עזרי ליציאתם של שני ספרי שירה פרסית בתרגום לעברית. את האירוע ילווה נגן סנטור שינגן קטעי נגינה פרסיים

persian poetry

כתיבת תגובה