You are currently viewing מלח מצמיא? לא בטוח

מלח מצמיא? לא בטוח

saltאכילת מזון מלוח לא בהכרח מגבירה את תחושת הצמא, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "על פי התפיסה שצריכת מלח מגבירה את הצמא, נולדה גם ההנחה כי בעקבות כך יש חשש לצריכה מוגברת של משקאות ממותקים. אולם המחקר שלנו לא מצא שום תימוכין להנחה זו", ציין פרופ' מיכה לשם מהחוג לפסיכולוגיה, שערך את המחקר.

המשך קריאה

כתיבת תגובה