You are currently viewing התנ"ך הנדיר שמצא את "תאומו"

התנ"ך הנדיר שמצא את "תאומו"

bibleהפתעה בספריית יונס וסוראיה נזריאן של האוניברסיטה: ספר תנ"ך נדיר, שהגיע לארץ בדרך פתלתלה ונתרם לאוניברסיטה על ידי מיכה שגריר, מצא כעבור 350 שנים את "תאומו" – עותק מודפס מאותה המהדורה שכבר היה בספריית הספרים הנדירים של האוניברסיטה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה