You are currently viewing אשפוז כפוי של חולות באנורקסיה במצבי קיצון יכול להציל את חייהן

אשפוז כפוי של חולות באנורקסיה במצבי קיצון יכול להציל את חייהן

Anorexiaאשפוז בכפייה של חולות באנורקסיה נרבוזה הנמצאות במצב קיצוני אינו מזיק לתהליך החלמתן ומשיג תוצאות חיוביות בדומה לחולות שהחליטו מרצונן להתאשפז, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "ממצא זה מאוד משמעותי והוא חייב להיות אבן דרך בהמשך תהליך חקיקת חוק אשפוז כפוי לחולי אנורקסיה בסכנת חיים שאושר בכנסת בקריאה טרומית בפברואר 2012. חקיקת החוק  תעשה את ההבדל בין חיים למוות אצל החולים", אמרה פרופ' יעל לצר מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה