You are currently viewing קנביס: בין שימוש לטיפול – מבט בין תחומי

קנביס: בין שימוש לטיפול – מבט בין תחומי

בין 8:30- 15:00

אולם הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

**ההשתתפות בתשלום**  – להרשמה

לפרטים נוספים: 04-8622622/3

המרכז הקליני הבינתחומי

canabis

כתיבת תגובה