You are currently viewing הפיקוח לא יעיל

הפיקוח לא יעיל

computerככל שהורים מפקחים מקרוב יותר על הרגלי הגלישה של ילדיהם באינטרנט הם משיגים דווקא את האפקט ההפוך – עלייה בהתנהגות מסוכנת ברשת, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה, "נראה כי בתקופת ההתבגרות, בה בני הנוער מחפשים דרכים להגיע לאוטונומיה, פיקוח הדוק מדי גורם דווקא למוטיבציה לחפש דרכים כיצד לעקוף את הפיקוח", אומרים החוקרים.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה