You are currently viewing פורופ סייבר- הזמנה ל"צהריים טכנולוגיים"

פורופ סייבר- הזמנה ל"צהריים טכנולוגיים"

בין השעות 12:00-14:00

מצפור רבין, בניין רבין

ההשתתפות בחינם- בהרשמה מראש!

לפרטים נוספים, המרכז למשפט וטכנולוגיה

saiber 2.12

כתיבת תגובה