You are currently viewing בין השוחות- תערוכת ספרים וסרטים מאוסף הספרייה

בין השוחות- תערוכת ספרים וסרטים מאוסף הספרייה

החל מהשעה 14:30
ברחבת הכניסה לספרייה
לפרטים נוספים ניתן לפנות לספריית יונס וסוראיה נזריאן

shuchot

כתיבת תגובה