You are currently viewing פתיחת התערוכה – עבודה בכתב

פתיחת התערוכה – עבודה בכתב

סיפורי האוניברסיטה בעקבות סדנת העובדים לכתיבת זכרונות

רחבת ה-600, בשעה 15:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגלריית הארכיון המרכזי

27.11.14-poster-web

כתיבת תגובה