You are currently viewing משפרים את הזיכרון

משפרים את הזיכרון

brainבמחקר חדש שנערך בחוג סגול לנוירוביולוגיה והתפרסם ב-JOURNAL OF NEUROSCIENCE, מצאו החוקרים דרך לשפר את הזיכרון באמצעות מניפולציה על מולקולה ספציפית, שידועה כמולקולה שמתפקדת באופן לקוי בזיקנה וקשורה קשר הדוק במחלת האלצהיימר. החוקרים אף הצליחו בפעם הראשונה לתמרן את פעילות המולקולה מבלי ליצור פגיעה קוגניטיבת. "ההצלחה שלנו לתמרן את הביטוי שלו מבלי לגרום לפגיעה בפעילות התקנית של המוח פותחת בפנינו דרך גם לשפר את הזיכרון ואולי גם להאט את התפתחות הפתולוגיה של מחלות דוגמת האלצהיימר", אמר פרופ' קובי רוזנבלום, ראש המעבדה בה נערך המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה