You are currently viewing אין שמחה כמו שמחה לאיד

אין שמחה כמו שמחה לאיד

eidאין שמחה כמו שמחה לאיד – אולם באיזה גיל אנחנו כבר יודעים לשמוח על מפלתו של האחר? מחקר חדש שנערך באוניברסיטה מצא כי גילויי שמחה לאיד קיימים גם בילדים צעירים בני שנתיים, כשעד למחקר זה האמינו החוקרים כי עד גיל שבע ילדים יתקשו לפתח רגשות מתוחכמים מסוג זה. "המחקר חיזק את התפיסה כי רגש השמחה לאיד הוא מנגנון אבולוציוני שמתפתח אצלנו בהתמודדות עם מצבי אי שיוויון", אמרה פרופ' סימון שמאי-צורי מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה שהובילה את המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה