You are currently viewing סטריאוטיפים משפיעים על הוצאת ילד מהבית

סטריאוטיפים משפיעים על הוצאת ילד מהבית

child at riskמוצא מזרחי, כמו גם מצב של עוני, גורמים לעובדים סוציאליים להמליץ יותר על הוצאת ילדים בסיכון מביתם, בהשוואה לילדים שאינם ממשפחות מזרחיות או ממשפחות עניות בתנאי סיכון זהים, כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית הספר לעבודה סוציאלית. "המצב הכלכלי ומוצא ההורה אינם כשלעצמם אמורים להשפיע על שיקול הדעת של העובד הסוציאלי, אך נמצא שהם כן, באופן משמעותי ומובהק", אמר  פרופ' גיא שערך את המחקר.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה