יום עיון: הגשת פרויקטי גמר בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה

בין 13:20-18:30
אודיטוריום 146 בספרייה
לפרטים נוספים ניתן לפנות 
לחוג לניהול משאבי טבע וסביבה
04-8249919

כתיבת תגובה