You are currently viewing האקולוגיה, הסביבה והנוף הימיים ביוון ובאגן המזרחי של הים התיכון בתקופות הקדומות ובימי הביניים

האקולוגיה, הסביבה והנוף הימיים ביוון ובאגן המזרחי של הים התיכון בתקופות הקדומות ובימי הביניים

12-13.11.14
מצפור עופר, מגדל אשכול
**הכניסה חופשית**
לפרטים נוספים: 04-8240758
התוכנית ללימודי יוון
 
Ancient-and-Mediaeval-Marine-Eco-history-web

כתיבת תגובה