You are currently viewing אוספים וחומרים בנושא המזרח התיכון – בספריית יו.סי.אל.איי

אוספים וחומרים בנושא המזרח התיכון – בספריית יו.סי.אל.איי

החל מהשעה 10:15 
קומה 23, מגדל אשכול במרכז עזרי

הרצאתו של מר דיוויד הירש

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז עזרי- לחקר איראן והמפרץ הפרסי

Presentation1

כתיבת תגובה