כנס שיקום נחלים

בין 09:00-16:00
מצפור עופר, מגדל אשכול 
ההשתתפות מותנית בהרשמה במייל:
shikum@geo.haifa.ac.il
 החוג לגיאוגרפיה 04-8240020

כתיבת תגובה