You are currently viewing פתיחת שנה מאתגרת ופורייה

פתיחת שנה מאתגרת ופורייה

ptichatמספר שיא של כ-18,300 סטודנטים החלו את שנת הלימודים תשע"ה, כשכמעט 3000 מתוכם הם סטודנטים חדשים, שמתחילים את דרכם האקדמית לתואר ראשון. השנה תפתח לראשונה תוכנית בינלאומית ללימודי ארץ ישראל המיועדת לסטודנטים מחו"ל המעוניינים ללמוד על ייחודה של מדינת ישראל.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה