הטיפול כמשחק והמשחק כטיפול – מבט בין תחומי

בין השעות 09:00-18:00
באודיטוריום ספדיה, הבניין הרב תכליתי
המרכז הקליני הבין-תחומי
בתשלום

כתיבת תגובה