You are currently viewing יום הכיפורים ועיד אל-אד'חה המוסלמי יתקיימו השנה באותו המועד

יום הכיפורים ועיד אל-אד'חה המוסלמי יתקיימו השנה באותו המועד

prayerיום הכיפורים היהודי ועיד אל-אד'חה המוסלמי יתקיימו השנה באותו המועד, ומכיוון שהאחד הוא יום של התכנסות וחשבון נפש והשני הוא חג של גילויי שמחה ויציאה אל המרחב החיצוני, יש חשש שחוסר הידע של יהודים ומוסלמים לגבי מנהגי החגים של שכניהם יגרמו לאירועים אלימים ולמהומות, כך מזהיר פרופ' ראסם ח'מאיסי, ראש המרכז היהודי ערבי בנייר עמדה שכתב. לאור הסכנה הפוטנציאלית, מבקש פרופ' ח'מאיסי לעורר את המודעות הציבורית לנושא.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה