You are currently viewing בראש השנה-בראש השנה

בראש השנה-בראש השנה

shana tovaראש השנה, אחד החגים החשובים במסורת העכשווית, כמעט ולא מוזכר בתנ"ך. ד"ר יונתן בן דב מהחוג למקרא  מסביר מתי ואיך קיבל החג את המשמעות שאנחנו מכירים כיום.

לצפייה

כתיבת תגובה