You are currently viewing לילה טוב

לילה טוב

laylaאלפי מבקרים הגיעו לאירועי "ליל המדענים" שנערכו באוניברסיטה בנושא מדעי הים. הם צפו במדוזות ובשושנות ים ולמדו על מנגוני הצריבה היחודיים שלהם, עברו פעילויות מרתקות בנושא ים בספריה ובמוזיאון הכט ושמעו הרצאות של טובי החוקרים של האוניברסיטה. באירוע המרכזי שוחחו שר המדע יעקב פרי ונשיא האוניברסיטה עמוס שפירא עם גשר הפיקוד של ספינת הקידוח המחקרית JOIDES הנמצאת בקידוח מדעי ב"שקע מריאנה", האזור העמוק ביותר בכדור הארץ.

צפו בתמונות

 

כתיבת תגובה