יום התאורה הבינלאומי – יום עיון

  1. ב-21-22.09.14

בין השעות 09:00-16:00
באודיטוריום ספדיה, הבניין הרב תכליתי
החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

כתיבת תגובה