לינקס משמעותיים – הכינוס השנתי של המרכז למצויינות

17-18.9.14 במהלך כל היום
בית הסטודנט, קומות 1, 0
לפרטים נוספים ניתן לפנות 
אל המרכז לחקר האינטרנט
04-8288490 

כתיבת תגובה