You are currently viewing האוניברסיטה תפעל במתכונת מיוחדת

האוניברסיטה תפעל במתכונת מיוחדת

univ2בין התאריכים ה-26.8 ועד ל-1.9 יהיו מרבית היחידות סגורות והאוניברסיטה תפעל במתכונת מיוחדת, למעט הלימודים בסמסטר קיץ שיפעלו כרגיל. רצ"ב פרטים לגבי הפעילויות המתקיימות ושעות הפתיחה והסגירה של הבניינים.

לפרטים

 

כתיבת תגובה