You are currently viewing עמדות הציבור לאור מבצע "צוק איתן"

עמדות הציבור לאור מבצע "צוק איתן"

sekerהתנאים של 85% מהציבור היהודי-ישראלי להפסקת "צוק איתן" – הפסקת ירי הטילים ופיצוץ או אטימה של כל המנהרות מעזה לישראל, כך עולה מסקר עמדות שערך בימים האחרונים ד"ר יובל פיינשטיין חוקר לאומיות ועמדות מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה